خانه » هدیه ولنتاین

مشاهده همه 6 نتیجه

هدیه ولنتاین چه میتواند باشد ؟
افسانه ای مشهور در رابطه با روز ولنتاین در بین مردم بر سر زبان ها افتاده است.
در سده سوم میلادی در روم باستان در زمان فرمانروایی کلاودیوس دوم کشیشی
به نام والنتین بود. کلاودیوس دوم در آن زمان سربازان خود را از ازدواج منع کرده بود.

والنتین این حکم را ناعادلانه میدانست و به صورت
مخفیانه سربازان روم را به عقد دختران محبوبشان در می آورد.
بعد از آنکه این خبر به گوش کلاودیوس
دوم رسید بلافاصله دستور به مرگ والنتین داد.