تستر ادکلن چیست؟

حتما تا به حال واژه تستر ادکلن به گوشتان خورده است یا بر روی بسته های ادکلن این نام را دیده اید. در این مطلب سعی داریم شما را با ویژگی آن ها آشنا سازیم. به طور کلی در معرفی تستر اکلن 3 توضیح عنوان شده است که هر 3 آن ها با دلایل محکمی غیر قابل رد شدن هستند.

ادامه مطلب

تفاوت بین پرفیوم، ادو پرفیوم، ادو تویلت و ادکلن در چیست؟

تنها در میزان غِلظت عصاره‌های روغنی معطر در حلال آن، که می‌تواند شامل اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول باشد متفاوت هستند.
شدت و ماندگاری عطر بر اساس غلظت، شدت و طول عمر ترکیبات معطر (اسانس طبیعی / روغن عطر) مورد استفاده در آن می‌باشد:
هر قدر درصد ترکیبات معطر افزایش می‌یابد، شدت و ماندگاری آن نیز زیادتر می‌شود.

ادامه مطلب