حقایقی درباره تاریخچه و برند ناسوماتو که برایتان جالب خواهد بود

برند های مختلف عطرساز هرکدام تاریخچه جالب و منحصر به فردی دارند. اما چیزی که در پشت پرده نام همه شرکت های بزرگ نهفته است تلاش و کوشش خستگی ناپذیر رهبران این برندها بوده است. درست در جایی که افراد عادی خسته می شوند این افراد به تلاش بیشتر و یک حرکت جسورانه دست می زنند. Alessandro Gualtieri عطرساز برجسته هلندی برند ناسوماتو را این چنین تاسیس کرد. در ادامه با ما همراه باشید.

ادامه مطلب