عطرهای زنانه و مردانه با رایحه مرکبات

طراوت و تازگی به خوبی از عطرهای با رایحه مرکبات دریافت می شود.
رایحه مرکباتی را می‌توان در ترکیب عطرهای بی نظیر زنانه، مردانه یا اسپرت مشاهده کرد.
در این نوشته چند عطر مرکباتی با رایحه های متفاوت سرد و گرم معرفی شده اند.

ادامه مطلب