0 سبد خرید
مبلغ کل : 0تومان
Menu

شماره حساب ها


اگر روش پرداخت از طریق انتقال بانکی را استفاده کرده اید می توانید از طریق روش کارت به کارت یا واریز بانکی  به یکی از شماره کارت ها یا شماره حساب های زیر مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.

 

صادق افتتاحی دوغ آبادی – بانک ملت

  • شماره حساب: 5816751627