تعبیر خواب عطر زدن و همچنین تعبیر خواب عطر خریدن به صورت کامل. تعبیر خواب عطر امام جعفر صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب عطر و ادکلن و بوی خوش به صورت جامع

3.3/5 - (50 امتیاز)

تعبیر خواب عطر بسیار متفاوت است و بستگی به شکل خواب دارد. ممکن است هنگام خواب در حال عطر زدن باشید یا کسی در خواب به شما عطر هدیه دهد یا به کسی عطر هدیه دهید. همچنین شخصیت کسی که در خواب عطر می‌بیند را هم باید در نظر گرفت. در این نوشته با تعبیر خواب عطر خوشبو، تعبیر عطر زدن در خواب؛ تعبیر خواب هدیه گرفتن و هرتعبیر خوابی در مورد عطر با شما همراه هستیم.

در تهیه این مطلب سعی شده تعبیر همه حالات مختلفی که ممکن است یک نفر خواب عطر ببیند بررسی شود. فهرست زیر برای کاربری بهتر شما ساخته شده است.

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر به صورت کلی به این صورت است که وقتی خواب عطر میبینیم، به همان اندازه که این خواب برای بیننده رویا خوشایند و فرحبخش باشد، این خواب تعبیر خوب و نیکو دارد. تعبیرش آن است که اتفاقات خوبی پیش رو دارید. و چنانچه از بوی عطر و رایحه آن خوشتان نیاید تعبیر بدی به همراه خواهد داشت. اگر درخواب ببینید که کسی بوی خوش می‌دهد تعبیر خواب آن برای بیننده خواب است نه کسی که عطر زده. این خواب می‌گوید که شما با فردی خوشنام آشنا خواهید شد و از وی منفعت خواهید برد. اگر کسی که در خواب شما عطر و بوی خوش استفاده کرده آشنا باشد به این معنی است که از آشنا به شما خیری خواهد رسید.

تعبیر خواب عطر زدن و عطر خریدن امام صادق ع

خلاصه‌ی کامل تعبیر خواب عطر خریدن و عطر زدن و کلا همه‌ی وجوه عطر در خواب در این نه مورد پایین خلاصه شده است. شما میتوانید با توجه به خوابی که دیده اید خودتان بر این نه مورد تطبیق دهید و تفسیر کنید.

دیدن عطر به خواب نه تعبیر دارد:

 • ثنای نیکو (مدح وثنا)
 • سخن خوش شنیدن.
 • علم سود بخش و نافع.
 • طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
 • مجلس علم و دانش.
 • یک مرد کریم وبزرگوار.
 • سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
 • دین پاک.
 • شنیدن یک خبر خوب از کسی که دوستش دارید.

تعبیر خواب عطر زدن چیست؟

ابن سیرین معبر بزرگ در تفسیر خواب عطر زدن می‌گوید:

اگر در خواب بیند که با خود بوی خوش همراه دارد و بیننده عالم باشد، دلیل این است که مردم از علم او فایده می‌برند. اگر این خواب را فردی توانگر ببیند دلیل آن است که مردم از مال او سود می‌برند.

تعبیر خواب عطر زدن . تعبیر خواب خریدن عطر . تعبیر خواب عطر دختر مجرد

تعبیر خواب بوی عطر خوش منوچنهر مطیعی

عموم بوهای خوش در خواب معنی خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب‌تری دارد. حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد، برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید، تعبیرش  تان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می‌گویند و شما را می‌ستایند. روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما معانی خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

تعبیر خواب عطر برای دختر مجرد

تعبیر خواب عطر برای دختر مجرد هم معمولا مانند سایر تعبیر خواب هاست با این دو تفاوتی که در ادامه خواهد آمد. 1.اگر دختری خواب ببیند که آب وان را معطر میکند علامت آن است که با حوادثی نشاط اور روبرو خواهند شد اما اگر در خواب ببیند که مردی به او هدیه میدهد علامت ان است که تفریحاتی لذت بخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد. برای سایر تعبیر ها هم که برای دختران مجرد مانند بقیه تعبیر هاست، این مقاله را به طور کامل بخوانید.

تعبیر خواب عطر گلاب، گلاب پاشیدن برسر و گلاب دادن در خواب

ممکن است به شکل های مختلف خواب گلاب ببینیم. بوییدن گلاب، پاشیدن گلاب بر سر کسی و گلاب دادن در خواب معبران مختلف هرکدام تفاسیر جالبی برای دیدن گلاب در خواب آورده اند.

شما میتونید از ماه24 عطرهارو به صورت گرمی و خالص( بدون الکل) و با گارانتی بی قیدوشرط سفارش بدید. با هزینه کمتر، جذابتر از همیشه باش

تعبیر خواب عطر گلاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معنی گلاب درخواب اشک است و می‌دانیم که گلاب را تقطیر می‌کنند و از گل می‌گیرند و اشک را نیز در شادی می‌ریزیم و هم در غم و اندوه و ماتم. به هر حال گلاب در خواب اشک است ولی باید دید گلاب را کجا و در چه شرایطی، در خواب می‌بینیم. اگر در خواب بوی گلاب استشمام کردید خوب است و خبری خوش به شما می‌رسد. می گویند ملائک و کروبیان، از هر کجا که بگذرند یا هر جا حضور یابند فضای آن جا عطر آگین و معطر می‌شود. زیرا آن ها یکی از، بوهای بهشتی را با خود می‌آورند.

معبران کهن بر مبنای این اعتقاد نوشته اند که اگر در خواب بوی عطرگلاب استشمام کنید، خبری خوش به شما می‌رسد یا امیدی در دلتان پدید می‌آید که باعث تقویت روحیه شما می‌شود. ولی اگر خواب دیدید، که خودتان گلاب دارید و مصرف می‌کنید گریه خواهید کرد. گاهی پیش می‌آید که شخصی در یکی از اماکن مقدس زیارتی از فرط هیجان به گریه می‌افتد، و گاه پیش می‌آید که در غم و رنج خود اشک می‌ریزیم به هر حال گلاب اشک است.

تعبیر خواب عطر گلاب. تعبیر خواب عطر هدیه دادن و تعبیر خواب خطر خریدن

معنی گلاب پاشیدن در خواب

اگر دیدید کسی گلاب می‌پاشد آن طور که در روزه خوانی ها و اماکن زیارتی گلاب پاشی می‌کنند، کسی شما را می‌گریاند و اشکتان را در می‌آورد.

معنی خواب گلاب از زبان محمد بن سیرین:

دیدن گلاب درخواب، به معنای تندرستی بود آن که مردم او را ثنا گویند. اگر در خواب بیند که گلاب، بر کسی ریخت، دلیل تندرستی آن کس بود. اگر بیند که گلاب خورد، دلیل که غمگین گردد.

تعبیر خواب گلاب به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند که گلاب به همه می‌داد، به نیکوئی مشهور می‌شود. اگر بیننده عالم بود، به این معنا است که مردم از علم او بهره یابند.

معنی خواب عطر بی بو – بدون بو

در منابع مختلف تفسیری مناسب برای خواب عطر بی بو یا بدون بو وجود ندارد. تنها در یکی از منابع عربی تعبیر خواب به نقل از ابن سیرین ذکر شده است: اگر بوی ناخوشایندی به مشام شما می‌رسد که دیگران آن را حس نمی کنند مشکلاتی در زندگی خواهید داشت که از چشم بقیه دور مانده و بزودی مرتفع خواهد شد

تعبیر خواب عطر زدن مرده

خوابهایی که عطر و مرده را با هم ببینیم در حالت های مختلفی ممکن است باشند. مثل خواب عطر زدن مرده، هدیه گرفتن عطر از مرده، خواب عطر دادن به مرده، خواب عطر زدن به مرده یا حتی خواب عطر زدن مرده به زنده. یا خواب دیدن فردی که مرده و بسیار خوشبوست. هرکدام از این حالت ها تعبیر متفاوتی دارد. اگر فردی که مرده است را در خواب ببینید و او بسیار خوشبو باشد نشان از جایگاه خوب او در عالم آخرت دارد.

 

 

تعبیر هدیه گرفتن عطر از مرده در خواب | جابر مغربی

رایحه‌ای خوشبو و یا عطری که از مرده ها در خواب هدیه می‌گیریم و یا می‌دهیم به نشانه ی خبرهای خوش خیر و خوب است که قرار است از دیگران به ما برسد. و با دریافت چنین اخباری روند فعلی زندگی بهبود و تغییر خواهد کرد. شیخ طوسی نیز دریافت هدایایی مانند عطر از مرده ها را دلالت بر رفع بلا و یا مصیبت های احتمالی می‌داند.

تعبیر خواب شیشه عطر

منوچهر مطیعی تهرانی در تفسیر خواب بطری عطر بیان می‌کند:

اگر در خواب ببینید یک شیشه عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را باز نکرده و استفاده نکرده‌اید به این معنی است که فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره‌مند کنید. اگر کسی شیشه‌ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد. و اگر شما به کسی شیشه‌ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

تعبیر خواب شیشه عطر. تعبیر خواب هدیه دادن عطر

 

تعبیر خواب شیشه عطر شکسته

ممکن است شما تفسیر دیدن شکستن عطر یا شیشه عطر شکسته در خواب را بخواهید. آنلی بیتون در معنی خواب شکستن شیشه عطر می‌گوید: شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد. همچنین اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز با ارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن و کادو گرفتن

عطر هدیه گرفتن در خواب تعابیر متفاوتی دارد و اینکه از چه کسی در خواب عطر هدیه می‌گیریم مهم است.

تعبیر عطر هدیه گرفتن زن از مرد

عشق ورزیدن مردها و پسران به دختران و زنان معنی خواب هدیه گرفتن عطر از مرد است.

شیخ طوسی می‌گوید:

اگر زن و یا دختری ببیند که عطری را از دیگران به عنوان کادو دریافت می‌کند به نشانه ی این باشد که مرد و یا پسری به ایشان ابراز علاقه نماید.

همچنین علی مدنی نوشته اند:

گرفتن عطر با مارک های مختلف در خواب دلالت بر بهتر شدن و یا صمیمی تر شدن روابط عاشقانه میان پسر و دختر است. اگر خواب ببینی کسی که دوستش دارید به شما عطر هدیه می‌دهد به این معنی است که با کمک یکی از دوستان یکی از مشکلات آزار دهنده زندگیتان رفع می‌شود.

معنی خواب عطر هدیه گرفتن از مرده به روایت جابر مغربی را هم قبلا ذکر کردیم

تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن. تعبیر خواب عطر خریدن و تعبیر خواب عطر برای دختر مجرد

کارل یونگ معنی هدیه دادن عطر در خواب را اینگونه بیان می‌کند:

عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره‌ای از دوست خود خواهید گرفت. این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.

معرفی عطرهای جذب کننده جنس مخالف

معنی هدیه گرفتن عطر در خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خانمی خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب خریدن عطر

تعبیر خواب خریدن عطر  هشداری است برای غرق نشدن در خوشی های زودگذر یا استفاده از فرصت هایی که به سرعت از دست می‌روند.

کارل یونگ خریدن عطر در خواب را اینگونه تفسیر می‌کند:

خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید. معنی خواب عطر زیاد داشتن یا عطر زیاد یا تعداد زیادی عطر داشتن به این معنی است که فرصتهای زیادی پیش پای شما وجود دارد که باید سعی کنید از آنها استفاده کنید.

معنی خواب عطر زدن دیگران

عطر زدن دیگران در خواب به این معنی است که از آنها خیری به شما خواهد رسید. و درصورتی که شما خواب ببینید که در حال عطر زدن به دیگران هستید، بقیه از خیر شما بهره مند خواهند شد.

معنی خواب عطر زدن به لباس

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، به این معنی است که تلاش می‌کنید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر موفق خواهید شد.

 

تعبیر خواب عطر زدن

تعبیر خواب عطر فروشی

تعبیرهای مختلفی برای عطر فروشی از معبران مختلف ذکر شده است. اگر در خواب ببینید که تنها یک مغازه عطر فروشی دارید به این معنی است که خداوند به شما کمک خواهد کرد. و همچنین احتمال دارد خبرهای خوشحال کننده‌ای دریافت کنید. اگر در خواب ببینید از مقابل مغازه عطر فروش در حال عبور هستید و از بوی خوش آن لذت می‌برید پول فراوان در زمان کوتاهی به شما خواهد رسید.

جابر مغربی در تعبیر خواب دیدن مغازه عطر فروشی می‌گوید:

این خواب چندین تعبیر می‌تواند داشته باشد:

 • منفعت و سود مالی در دوره زمانی کوتاه مدت با تلاش خودتان به دست می‌آورید.
 • خبرهای خوبی از دیگران مخصوصا از دوستان خود خواهید شنید.
 • در زمینه های علم و دانش مقام و رتبه به دست خواهید آورد.
 • برخوداری از حمایت های مادی و معنوی فردی دلسوز در زمان مشکلات
 • توبه و تقویت دین و اعتقادات

خالد اصفهانی در معنی خواب عطر فروش این چنین می‌گوید:

این خواب دو تعبیر جداگانه خواهد داشت:

اگر یک مرد عطر فروش را در خواب ببینید می‌تواند این تعابیر را داشته باشد:

 • اول پول و منفعت
 • دوم رفاه در زندگی
 • سوم زن خواستن
 • چهارم رسیدن ایام خوش و خرم

تعبیر خواب عطر فروشی

اما اگر در خواب مغازه عطر فروشی را دیدید آن رویا دلالت بر یکی از موارد زیر می‌کند:

 • اول خودخواهی و غرور
 • دوم طبع نیکو
 • سوم انسانهایی بخشنده و بزرگوار وارد زندگی شما خواهند شد
 • چهارم سخنی از روی فرهنگ و پختگی
 • پنجم دین پاک

در این مطلب سعی کردیم حالت های مختلفی که انسان ممکن است خواب عطر ببیند را برای شما بیان کنیم. آیا شما هم خواب عطر دیده اید؟ آیا تعبیر متفاوتی از آن دریافت کرده اید؟ تجربیات خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید ؟

تعبیر خواب عطر حضرت یوسف

معمولا تعبیر خوابی از حضرت یوسف به دست ما نرسیده است و این تعبیرخواب هایی که در این موضوع وجود دارد، معمولا نادرست است و به طور نادرست به حضرت یوسف ارتباط داده شده است.

تعبیر خواب عطر به صورت کلی چگونه است؟

تعبیر خواب عطر به صورت کلی به این صورت است که وقتی خواب عطر میبینیم، به همان اندازه که این خواب برای بیننده رویا خوشایند و فرحبخش باشد، این خواب تعبیر خوب و نیکو دارد و برعکس

تعبیر خواب عطر خریدن چیست؟

تعبیر خواب عطر خریدن هشداری است برای غرق نشدن در خوشی های زودگذر یا استفاده از فرصت هایی که به سرعت از دست می‌روند.

 

 

بیشتر بخوانید

 

 

34 دیدگاه برای “تعبیر خواب عطر و ادکلن و بوی خوش به صورت جامع

 1. محدثه گفته:

  سلام من خواب دیدم که عطری رو به مچ دستم زدم و بو کردم خیلی بوی خوبی میداد ولی انگار برای یکی دیگه بود یه دختر اومد و اون عطر رو خرید و من ناراحت بودم یجورایی میشه بگین تعبیرش رو

  • ابوالفضل شیردلی گفته:

   سلام و احترام مراد از این است که شما آنچه که دوست دارید چه شیء و چه شخص به آن نمیرسید و از آن شما نیست. ممکن است این امر به نفع شما باشد یا به ضرر شما که باید بسپارید به تقدیر و روزگار.

 2. مهر گفته:

  سلام دیشب من مجردم، دیشب خواب دیدم کنار اقایی دراز کشیدم که خیلی دوستش دارم وقتی صحبت میکنه خیلی خوشم میاد بعد این اقا داشت بلند میشد دستم بهش خورد یه یه بوی عطر خوشبو اومد که دستم بوشو گرفت که با بوی خوش عطرش از خواب بیدار شدم

 3. ناشناس گفته:

  سلام من خواب دیدم که بوی عطر من بوی شکلات و دانش آموزانم میان منو بغل میکنن و میگن خانوم عمرتون خیلی خوش بوی ، بوی شکلات میده

  • mah24 گفته:

   با سلام . هم عطر خوشبو و هم عمر خوشبو نشانه های خوبی هستن و از همه مهمتر نشانه رضایت و دوست داشتن شما در بین دانش آموزان شما هست. موفق باشید

 4. حلما گفته:

  سلام من خواب دیدم که تو بازارم و میخواستم عطر بخرم و به عطر فروشی گفتم یه عطر شیرین و دخترونه میخوام یه عطری بهم داد که شیشه اش قرمزه بوش عالی بود بعد خواستم برم که مغازه داره گفت ببخشید خانم ما اینجا انگشتر و دستبند هم داریم بعد انگشترارو نشونم داد همشون سفیدن و یه نگین دارن که یدونشو بردم
  تعبیرش چیه؟

  • mah24 گفته:

   سلام و احترام . عطر و جواهر سفید چه انگشتر باشخ چه دستنبند نشان از روشنی و خوشبختی وسعادته انشالله

 5. ناشناس گفته:

  سلام ..
  من با یه شخصی حرفمون شد ..ویه ساعت بعد اون اومدم خونه نماز مغرب و عشا بخونم ، هنگام سجده چه بوی گلاب خوشی به مشامم می‌رسید..به اعضای خانواده گفتم بوی گلاب میاد سجده رفتی …شما هم احساس می‌کنید..گفتن نه ما احساس نمی‌کنیم…
  نمیدونم دلیلش چیه ..؟

 6. ناشناس گفته:

  سلام من خاب دیدم رفتم عطر بخرم،بعد هرکدوم از عطر ها رو ورمیدارم بو کنم هیچ بویی به مشامم نمیرسه،بعد میدیم ک استفاده شده هستن بعضا نصفه بودن

  • mah24 گفته:

   ُسلام وقت بخیر – تعبیر خاصی ندارد و گاها تو عطرفروش ها شیشه ها نصفه هستند و بعضا شخص مصرف کننده هم مشکل بویایی دارد بنا به دلایل مختلف.

 7. احمد گفته:

  سلام
  عطر فروش ب من میخواست عطر بفروشد هرچقدر سعی می‌کرد عطر رو بفروشد ب من
  بو میکردم ولی من میگفتم اقا این که بو نمیده میزاشت کنار یکی دیگه برمی‌داشت و میخندیدم هر دو مون

 8. Masum گفته:

  سلام خسته نباشید، بنده در خواب دیدم همسرم 2 عطر متفاوت در جیبش دارد و بوی خوبی هم داشت بعد متوجه شدم عطر رو کسی دیگری به او هدیه داده و من در خواب بسیار خشمگین بودم و دعوا میکردم،،، تعبیر این خواب چیه

  • mah24 گفته:

   سلام وقت بخیر. تعبیر بدی ندارد. عطر و بوی خوش نشانه های خوبی دارد چه به صورت خرید باشد چه هدیه . حتی هدیه دادن و هدیه گرفتن عطر هم از چندین هزار سال پیش مرسوم بوده است.

 9. نادیا گفته:

  سلام
  خانوم هستم و مجرد….دیشب خواب دیدم:یه خانوم که با خونواده ما دشمن هست چند مرتبه اتکلن به سمت من پاشید بوش زیاد جالب نبود،از همون اتکلن یه دونه به من هدیه داد.

 10. نازیلا گفته:

  سلام روزتون بخیر ممنون برای سایت خوب و تایمی که برای پاسخگویی می‌گذارید
  من خواب عطر می دیدم که با بوی خوشی بیدار شدم چند لحظه اون بو رو استشمام میکردم بعد از بیداری که بعد از بین رفت و من اتاقم بودم و سرم هم زیر پتو در واقع خواستم بگم کسی خونه نبود …تعبیر خواب عطر این خواب چیه؟ این بار دوم هست که این رو تجربه کردم

  • حمید سالاری گفته:

   سلام نازیلای عزیز.
   تعبیر خواب عطر به طور کلی به این صورت هست که اگر بو خوشایند بود، تعبیر خوبی داره و اگر خوشایند بیننده نباشه احتمالا تعبیر خواب خوب نیست. حالا باز این به شما بستگی داره که چه کاری انجام میدین یا منتظر چه اتفاقی هستید. احتمالا در اتفاقات پیش روی زندگیت بخت یار خواهی بود. و خوش به حالت ؛)

 11. فلاحی گفته:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم پدرم که از دنیا رفته خیلی لاغر شدن ولی بوی عطر خیلی خوبی میدادن که من سرم رو روی شونش میزاشتم نفس عمیق میکشیدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید.تشکر

  • mah24 گفته:

   سلام وقت شما هم بخیر باشه. خداوند رحمتشون کنه و روحشون شاد باشه.
   لاغر شدن تعبیر بدی ندارد و اینکه خیلی بوی خوبی میدادند؛ قطعا بوی بهشت بوده و چرا که قطعا بهشتی هستند.

 12. Sare گفته:

  سلام.من خواب دیدم کسی ک دوسش داشتم عطرم و تموم کرده بود شیشه خالیشو بدون درش بهم داد
  تعبیرش چیست؟

 13. قاسم مقدم گفته:

  سلام . وقت بخیر . من خواب دیدم که در ورودی اتاقی بوی خیلی بدی میده و از عطر خودم به اون در زدم و بوی محیط کمی رو بهبودی رفت که از خواب بیدارشدم . تفسیر و معنیش چیه؟

 14. سلام‌ گفته:

  سلام‌ خواب‌ دیدم روی‌ مردم‌ زیاد بودند‌ گلاب‌ چی‌ گلاب‌ میپاشیدم‌ فکر کنم‌ روضه‌ امام‌ حسین بود نمیدونم‌ کسی‌ هست‌ تعبیر کنه

 15. سلام گفته:

  سلام تعبیر خواب عطر اقاقیا عطر تند گل و شمع عطری فقط استشمام عطرشون چه معنی ای داره؟میشه لطف کنید بفرمایید؟

 16. ... گفته:

  سلام من خواب دیدم که پدرم مرده
  ایشون یه سلمونی دارن وقتی وارد اون سلمونی شدم دیدم همه جا بهم ریخته و نار عنکبوت بسته ولی بوی عطر پدرم از هوا و پرده ها میومد بعد شرو به بیتابی کردم اهل محل جمع شده بودن هر کی یچی میگف
  میگفتن اون ک فقط ۴۹ ۵۰سالشه چرا مرده الان پدرم دقیقا تو سن ۴۹ ۵۰سالگی هستن
  من خواب هام اکثر اوقات به حقیقت می‌پیونده و به همین خاطر خیلی پریشونم
  هفته پیش پدرم جایی رفتن موقعی ک خداحاضی میکردن نمیدونم چرا بدلم افتاد که اخرین باره میبینمشون و بی اختیار گریم گرفت.قبلا برای پدر بزرگمم همچین چیزی به ذهنم اومده بود و بعد یه هفته فوت شدن
  الان با توجه به سابقه خواب رویای من و خوابی ک الان دیدم بدجور بهم ریختم و ترس بزرگی اومده تو جونم ک مبادا اون رویای بیداری و خوابی که الان دیدم واقعی شه
  لطفا سریع تر پاسخ بدید?سپاس

  • mah24 گفته:

   سلام خدمت شما. پیشنهاد میشه حتما به یک مشاور مراجعه کنید تا از این فکرهای بی مورد و غیر منطقی دوری کنید. لطفا به نکته های مثبت زندگی فکر کنید چرا که هر چه در ذهن مورد واکاوی قرار بگیرد همان می شود. انرژی هر کلمه ای که به ذهنتون میگذره و از دهانتون خارج میشه بدون تردید برمیگرده به زندگیتون، لطفا خوب فکر کنیم و خوب حرف بزنیم
   علی انصاریان گفت دوست دارم قبل از مادرم بمیرم
   مهرداد میناوند گفت اگر کرونا بگیرم میمیرم
   میلاد حاتمی برای خنده نشست تو ماشین پلیس گفت دارن میارنم ایران
   مایکل جکسون گفت روزی مرا خواهند کشت و ….
   کلمات انرژی دارند
   مراقب حرفاتون باشید
   از همین الان شروع کنید
   به خودتون بگید و تکرار کنید پدر من طول عمر با عزت و سلامتی کامل دارد و باید تا 50 سال دیگه حداقل عمر کنند.
   خلاصه همه مشاوران هم همینو بهتون میگن: مثبت فکر کنید و حرف بزنید.
   ما در حد و تخصص کمک در این زمینه نیستیم و فقط در حد یک توصیه دوستانه بود.
   ما هم همینجا مطمئنیم و آرزو می کنیم همیشه همه پدران عزیز سالم و تندرست باشن و طول عمر با عزت انشاالله.

   • سمانه گفته:

    واقعا کاملا حرفتون درسته ممنون که از انرژی خوبی که امروز دادی هرچی فک کنی سرت میاد آفرین بهتون

  • mah24 گفته:

   من هم روایتی رو عرض کنم.زمان پیغمبر ی خانمی میاد پیش پیامبر و میگن همسرم رفته سفر و من خواب بد دیدم.پیامبر تعبیر خوابشو خوب میگن ک ب سلامتی میاد چند بار این اتفاق می افته و پیامبر تعبیر خوب میکنه.برا بار اخر همون خوابو میبینه و پیش کس دیگه ای میره و اون شخص میگه همسرت تو این سفر میمیره و همینطور میشه.خانم میاد پیش پیامبر و میگه شما دفعات قبل اینطور تعبیر کردید و اون شخص همین خوابو برای من مرگ تعبیر کرد و همین هم شد.پیامبر فرمود تعبیر خوابت همونی بود ک اون شخص کرده اما تعبیر خوب کنی خوب اتفاق می افته بد تعبیر کنی بد.دقیقا مصداق حرف شما.امیدوارم پدرشون با سلامتی کامل بیان و ما رو هم خوشحال کنن.

    • ناشناس گفته:

     سلام من خواب دیدم که پدرم زنده شوده بود و من بغلش کردم سینه هش خیلی بوای خوبی میداد تاالان بوایش از یادم نمیره دوستان دلم خیلی کوچک شوده 😔😔😔😔👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️

     • mah24 گفته:

      سلام . روح پدر آسمانی شما همراه عزیز شاد. قطعا بهشتی هستند و بوی بهشت می دادند. خوشا به سعادت شما با خواب قشنگی که دیده اید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
0
  0
  سبد خرید شما
  هنوز بوی خوبی برای خودت انتخاب نکردیReturn to Shop